Złomowanie pojazdów

 • skupujemy samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe
 • za kompletny pojazd płacimy gotówką
 • zapewniamy transport GRATIS
 • wydajemy zaświadczenia o demontażu pojazdów

Posiadamy decyzję wydaną przez Marszałka Województwa Lubelskiego znak:

RŚ-V.7243.28.2013.LG  z dnia 27 listopad 2013r, udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jesteśmy więc uprawnieni do legalnego złomowania samochodów zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów (Dz.U. z 2005 r. Nr 25, poz.202) i na tej podstawie wydajemy zaświadczenia do ich wyrejestrowania.

CO PAŃSTWO ZYSKUJĄ ZŁOMUJĄC U NAS SWÓJ POJAZD:

Przekazując pojazd do naszej stacji demontażu. Otrzymujecie Państwo ZAŚWIADCZENIE O ZEZŁOMOWANIU POJAZDU, na podstawie którego wyrejestrujecie swoje auto w wydziale komunikacji w terminie 30 dni od daty jego wydania. Tylko zezłomowanie pojazdu przez profesjonalną stację demontażu, gwarantuje całkowite i jednoznaczne uregulowanie strony prawnej pozbycia się niechcianego lub nienadającego się do użytkowania pojazdu. Pojazd który nie otrzyma zaświadczenia o demontażu pojazdu znajduje się nadal w ewidencji pojazdów zarejestrowanych C E P I K. Zachęcamy Państwa do legalnej kasacji pojazdów, do nie oddawania auta na skup złomu.

Okazując wystawione przez nas zaświadczenie w ubezpieczalni istnieje możliwość otrzymania zwrotu nadpłaty OC bądź przeniesienia tej różnicy na drugi samochód.

 • Niezbędne jest stawiennictwo Właściciela pojazdu wraz z dowodem osobistym.
 • W przypadku braku obecności Właściciela pojazdu (pisemne upoważnienie oraz dowód osobisty osoby upoważnionej).
 • W przypadku gdy pojazd ma 2 lub więcej właścicieli pisemna zgoda pozostałych osób bądź ich obecność przy wystawianiu dokumentu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Karta pojazdu – jeżeli została wydana.
 • Pokwitowanie z policji (w przypadku gdy dowód został zatrzymany) lub kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu potwierdzoną przez dany Wydział Komunikacji.
 • Jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy (wpis do ewidencji lub KRS), oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do zezłomowania pojazdu,
 • W przypadku śmierci właściciela pojazdu potrzebujemy aktu zgonu oraz odpis Postanowienia Sądowego o stwierdzenie nabycia spadku.
 • W przypadku, gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela (dowód rejestracyjny jest wystawiony na poprzedniego właściciela), umowa kupna – sprzedaży potwierdzona w Urzędzie Skarbowym.

UWAGA

Okazując wystawione przez Nas zaświadczenie w Ubezpieczalni istnieje możliwość  otrzymania zwrotu nadpłaty OC bądź „przeniesienia” tej różnicy np. na drugi samochód